Zandra Harms

links: Porzellan, 40 x 30 cm
mitte: Pastell, 100 x 70 cm
rechts: Porzellan 25 x 25 cm

Silberne Zungen

Porzellan, 2021-2022

zandra-harms-

Porzellan, jeweils 15 x 10 cm

Zandra Harms

Porzellan, 20 x 25 cm

Porzellan, jeweils 25 x 25 cm

zandra-harms-

Porzellan, jeweils 20 x 15 cm